Tìm hiểu bệnh Đau thần kinh ngoại biên tại chuyên khoa cơ xương khớp Việt Đức Sài Gòn.

Tìm hiểu bệnh Đau thần kinh ngoại biên tại chuyên khoa cơ xương khớp Việt Đức Sài Gòn.

Hệ thần kinh ngoại biên bao gồm tất cả các dây thần kinh không nằm ở não và tuỷ sống. Bệnh của hệ thần kinh ngoại biên gây rối loạn quá trình trao đổi thông tin giữa não và...