Tổng Quát Về Bệnh Chèn Ép Rễ Thần Kinh Và Cách Điều Trị

Tổng Quát Về Bệnh Chèn Ép Rễ Thần Kinh Và Cách Điều Trị

Hội chứng rễ thần kinh là tập hợp những vấn đề có liên quan đến các rễ thần kinh cột sống. Tình trạng này thường gây ra những biểu hiện là đau, tê hoặc yếu các nhóm cơ tùy...